PROSES GRADUASI

 

BAGI GRADUAN YANG HADIR KE MAJLIS KONVOKESYEN

1. Semak senarai nama graduan dan pecahan sidang
2. Membuat pengesahan kehadiran dan cetak borang yang disediakan
3. Lengkapkan Kajian Pengesanan Graduan & Borang Pendaftaran Alumni dan cetak borang tersebut
4. Membuat pembayaran konvokesyen sebelum tarikh ditutup
5. Penyerahan borang Kajian Pengesanan Graduan & Borang Pendaftaran Alumni (BPM)
6. Hadir sesi pengambilan pakaian akademik mengikut tarikh yang ditetapkan
7. Ambil kad jemputan dan KAD PINTAR pada hari pengambilan pakaian akademik
8. Hadir sesi taklimat & raptai mengikut tarikh yang ditetapkan
9. Fahami tatacara pemakaian & peraturan dalam dewan
10. Semak atur cara majlis konvokesyen untuk rujukan semasa memasuki dewan konvokesyen
11. Lapor diri sebelum memasuki dewan konvokesyen
12. Pemulangan pakaian akademik mengikut tarikh yang ditetapkan
13. Pengambilan Skrol & Transkrip Akademik mengikut sesiBAGI GRADUAN YANG TIDAK HADIR KE MAJLIS KONVOKESYEN
1. Membuat pengesahan tidak hadir ke Majlis Konvokesyen dan cetak Borang Pengesahan Majlis Konvokesyen
2. Lengkapkan Kajian Pengesanan Graduan & Borang Kaji Selidik ALUMNI KUIS dan cetak borang tersebut
3. Semak dan jelaskan tunggakan yuran (jika ada) dan jelaskan bayaran graduasi
4. Penyerahan borang Kajian Pengesanan Graduan & Borang Kaji Selidik ALUMNI KUIS (BPM)
5. Serahkan Borang Pengesahan Majlis Konvokesyen (BPA)
6. Sijil & Transkrip Akademik diserahkan