PEMULANGAN JUBAH AKADEMIK

Pulangan Jubah Akademik

Jubah akademik graduan mestilah dipulangkan mengikut tarikh yang telah ditetapkan:

HARI PERTAMAProgram Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana
FPM
Tempat Pusat Konvensyen, KUIS
Tarikh 10 September 2019 (Selasa)
Masa 9.00 am - 4.00 pm (REHAT 1.00 - 2.00 pm)

 

HARI KEDUAProgram Diploma, Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah
FPPI dan FSU
Tempat Pusat Konvensyen, KUIS
Tarikh 11 September 2019 (Rabu)
Masa 9.00 am - 4.00 pm (REHAT 1.00 - 2.00 pm)

 

HARI KETIGAProgram Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana
FP & FSTM
Tempat Pusat Konvensyen, KUIS
Tarikh 12 September 2019 (Khamis)
Masa 9.00 am - 4.00 pm (REHAT 1.00 - 2.00 pm)

Penalti/ Denda

Penalti akan dikenakan dalam kes-kes berikut:   

BILPERKARAKADAR (RM)
1. Lewat memulangkan jubah akademik (kadar sehari lewat, termasuk hari minggu/ cuti am) 10.00
2. Denda rosak/ hilang jubah 500.00
3. Denda rosak/ hilang mortar board 100.00
4. Denda rosak/ hilang hood 100.00

 

PERHATIAN

  • Sekiranya Jubah Graduan tidak dapat dipulangkan dalam tempoh yang ditetapkan atas sebab-sebab tertentu, graduan boleh mewakilkan kepada orang lain untuk memulangkannya. Borang wakil memulangkan jubah (Robe Return Verification) boleh diisi dan dimuat turun di e-konvo.

NOTA: Bayaran denda lewat boleh dibuat pada setiap hari Isnin – Khamis (9.00 am – 3.00 pm) dan hari Jumaat (8.30 am – 12.30 pm) di Kaunter bayaran Pejabat Bendahari. Denda lewat turut mengambil kira hari minggu/ cuti am.