RAPTAI

Untuk memastikan supaya Majlis Konvokesyen berjalan dengan lancar, semua graduan DIWAJIBKAN menghadiri raptai seperti ketetapan berikut:

 Tarikh  5 September 2019 (Khamis)
 Masa  9.00 am
 Tempat  Pusat Konvensyen KUIS