KAD JEMPUTAN

Setiap graduan akan diberi satu kad jemputan untuk dua (2) orang tetamu menghadiri Majlis Konvokesyen KUIS. Kad jemputan tetamu diserahkan semasa pengambilan jubah. PARA TETAMU YANG TIDAK MEMBAWA KAD JEMPUTAN TIDAK DIBENARKAN MASUK KE DALAM DEWAN.