SIDANG MAJLIS KONVOKESYEN

SIDANG 1

No.
Fakulti
Kod Program
Nama Program
1
FMKK
BT01
IJAZAH SARJANA MUDA MULTIMEDIA KREATIF (MEDIA INTERAKTIF) (KEPUJIAN)
2
FMKK
BT02
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI RANGKAIAN)
3
FMKK
BT03
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN
4
FMKK
BT04
IJAZAH SARJANA MUDA MULTIMEDIA KREATIF (REKABENTUK DIGITAL) DENGAN KEPUJIAN
5
FMKK
BT05
IJAZAH SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN)
6
FMKK
DT38
DIPLOMA TEKNOLOGI E-DAGANG
7
FMKK
DT39
DIPLOMA SAINS KOMPUTER
8
FMKK
MC01
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT
9
FMKK
MC01*
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT
10
FMKK
MC03
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT
11
FMKK
MC03*
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT
12
FMKK
MG03
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT
13
FMKK
MG03*
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT
14
FMKK
MS36
DIPLOMA MULTIMEDIA
15
FMKK
MS38
DIPLOMA TEKNOLOGI E-DAGANG
16
FMKK
MS39
DIPLOMA SAINS KOMPUTER
17
FMKK
MT20
IJAZAH SARJANA SAINS (MULTIMEDIA KREATIF)
18
FMKK
MT20*
IJAZAH SARJANA SAINS (MULTIMEDIA KREATIF)
19
FMKK
PT01
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH MULTIMEDIA KREATIF
20
FMKK
PT01*
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH MULTIMEDIA KREATIF
21
FMKK
PT02
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT
22
FMKK
PT02*
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT
23
FP
BE01
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (TESL) WITH MULTIMEDIA
24
FP
BE01*
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (TESL) WITH MULTIMEDIA
25
FP
BE02
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM DENGAN MULTIMEDIA (KEPUJIAN)
26
FP
BE02*
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM DENGAN MULTIMEDIA (KEPUJIAN) - SEPARUH MASA)
27
FP
BE03
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN TAHFIZ AL-QURAAN DAN AL-QIRAAT)
28
FP
BE03*
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN TAHFIZ AL-QURAAN DAN AL-QIRAAT)
29
FP
ES51
DIPLOMA PERGURUAN (TASL)
30
FP
ES51*
DIPLOMA PERGURUAN (TASL)
31
FP
ES52
DIPLOMA PERGURUAN (TESL)
32
FP
ES52*
DIPLOMA PERGURUAN (TESL)
33
FP
ES53
DIPLOMA PERGURUAN (PENDIDIKAN ISLAM)
34
FP
ES53*
DIPLOMA PERGURUAN (PENDIDIKAN ISLAM)
35
FP
MT15
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)
36
FP
MT15*
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)
37
FP
MT16
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA)
38
FP
MT16*
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA)
39
FP
MT17
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (KURIKULUM DAN PEDAGOGI)
40
FP
MT17*
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (KURIKULUM DAN PEDAGOGI)
41
FP
MT18
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (PENTADBIRAN PENDIDIKAN)
42
FP
MT18*
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (PENTADBIRAN PENDIDIKAN)
43
FP
MT19
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (TEKNOLOGY PENDIDIKAN)
44
FP
MT19*
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (TEKNOLOGY PENDIDIKAN)
45
FP
PE01
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN
46
FP
PE01*
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN
47
FPM
BB01
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN E-DAGANG (KEPUJIAN)
48
FPM
BB01*
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN E-DAGANG (KEPUJIAN) - SEPARUH MASA
49
FPM
BB02
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER INSAN (KEPUJIAN)
50
FPM
BB02*
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER INSAN (KEPUJIAN) - SEPARUH MASA
51
FPM
BB03
IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DAN KEWANGAN (KEPUJIAN)
52
FPM
BB03*
IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DAN KEWANGAN (KEPUIJIAN) - SEPARUH MASA
53
FPM
BB04
IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)
54
FPM
BB04*
IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) - SEPARUH MASA
55
FPM
BB05
IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM (PERBANKAN) (KEPUJIAN)
56
FPM
BB05*
IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM (PERBANKAN)(KEPUJIAN)
57
FPM
BB06
IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM (PASARAN MODAL) (KEPUJIAN)
58
FPM
BB07
IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM (TAKAFUL) (KEPUJIAN)
59
FPM
BB08
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (INDUSTRI HALAL)(KEPUJIAN)
60
FPM
BB09
BACHELOR OF ENGLISH (HONS) WITH CORPORATE COMMUNICATION
61
FPM
BC02
IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (PENYIARAN) (KEPUJIAN)
62
FPM
BM01
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN E-DAGANG (KEPUJIAN)
63
FPM
BM02
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER INSAN (KEPUJIAN)
64
FPM
BM03
IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DAN KEWANGAN (KEPUJIAN)
65
FPM
BM04
IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)
66
FPM
BM05
IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM (PERBANKAN) (KEPUJIAN)
67
FPM
BM06
IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM (PASARAN MODAL) (KEPUJIAN)
68
FPM
BM07
IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM (TAKAFUL) (KEPUJIAN)
69
FPM
CS41
DIPLOMA KOMUNIKASI
70
FPM
DM40
DIPLOMA KEUSAHAWANAN
71
FPM
DM42
DIPLOMA PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM
72
FPM
DN01
DIPLOMA KEJURURAWATAN
73
FPM
EB01
DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN MASJID
74
FPM
EB01*
DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN MASJID (SEPARUH MASA)
75
FPM
LS43
DIPLOMA PENGAJIAN BAHASA INGGERIS
76
FPM
MG01
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (MUAMALAH)
77
FPM
MG01*
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (MUAMALAH)
78
FPM
MS22
SIJIL PERDAGANGAN
79
FPM
MS31
DIPLOMA PERAKAUNAN
80
FPM
MS31*
DIPLOMA PERAKAUNAN - SEPARUH MASA
81
FPM
MS32
DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN
82
FPM
MS32*
DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN - SEPARUH MASA
83
FPM
MS33
DIPLOMA PERBANKAN ISLAM
84
FPM
MS33*
DIPLOMA PERBANKAN ISLAM - SEPARUH MASA
85
FPM
MS34
DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
86
FPM
MS34*
DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA - SEPARUH MASA
87
FPM
MS35
DIPLOMA EKONOMI
88
FPM
MS40
DIPLOMA KEUSAHAWANAN
89
FPM
MS40*
DIPLOMA KEUSAHAWANAN - SEPARUH MASA
90
FPM
MS42
DIPLOMA PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM
91
FPM
MT10
IJAZAH SARJANA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
92
FPM
MT10*
IJAZAH SARJANA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
93
FPM
MT11
IJAZAH SARJANA EKONOMI
94
FPM
MT11*
IJAZAH SARJANA EKONOMI
95
FPM
MT12
IJAZAH SARJANA KEWANGAN ISLAM
96
FPM
MT12*
IJAZAH SARJANA KEWANGAN ISLAM
97
FPM
MT13
IJAZAH SARJANA PERAKAUNAN
98
FPM
MT13*
IJAZAH SARJANA PERAKAUNAN
99
FPM
MT14
IJAZAH SARJANA KOMUNIKASI
100
FPM
MT14*
IJAZAH SARJANA KOMUNIKASI
101
FPM
PB01
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN
102
FPM
PB01*
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN
103
FPM
PB02
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN
104
FPM
PB02*
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN
105
FPPI
BC01
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA AL-QURAN (KEPUJIAN)
106
FPPI
BC03
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA ARAB TERJEMAHAN) (KEPUJIAN)
107
FPPI
BC04
IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN MULTIMEDIA (KEPUJIAN)
108
FPPI
BI02
IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN)
109
FPPI
BI03
IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN MULTIMEDIA (KEPUJIAN)
110
FPPI
BI04
IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AL-QIRAAT (KEPUJIAN)
111
FPPI
BI05
IJAZAH SARJANA MUDA DAKWAH DENGAN PENGURUSAN SUMBER INSAN (KEPUJIAN)
112
FPPI
BI05*
IJAZAH SARJANA MUDA DAKWAH DENGAN PENGURUSAN SUMBER INSAN (KEPUJIAN)
113
FPPI
BI06
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA ARAB DENGAN MULTIMEDIA) (KEPUJIAN)
114
FPPI
IS11
DIPLOMA PENGAJIAN BAHASA AL-QURAN
115
FPPI
IS13
DIPLOMA AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM
116
FPPI
IS13*
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM) - SEPARUH MASA
117
FPPI
IS14
DIPLOMA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
118
FPPI
IS14*
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (AL-QURAN & AS-SUNNAH) - SEPARUH MASA
119
FPPI
IS15
DIPLOMA DAKWAH
120
FPPI
IS15*
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) - SEPARUH MASA
121
FPPI
IS16
DIPLOMA TAHFIZ AL-QUR'AN DAN AL-QIRAAT
122
FPPI
IS21
SIJIL PENGAJIAN ISLAM
123
FPPI
MT05
IJAZAH SARJANA USULUDDIN (PERBANDINGAN AGAMA)
124
FPPI
MT05*
IJAZAH SARJANA USULUDDIN (PERBANDINGAN AGAMA)
125
FPPI
MT06
IJAZAH SARJANA PENGAJIAN AL-HADIS
126
FPPI
MT06*
IJAZAH SARJANA PENGAJIAN AL-HADIS
127
FPPI
MT07
IJAZAH SARJANA PENGAJIAN AL-QURAN
128
FPPI
MT07*
IJAZAH SARJANA PENGAJIAN AL-QURAN
129
FPPI
MT08
IJAZAH SARJANA PENGAJIAN ILMU QIRAAT
130
FPPI
MT08*
IJAZAH SARJANA PENGAJIAN ILMU QIRAAT
131
FPPI
MT09
IJAZAH SARJANA DAKWAH DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI
132
FPPI
MT09*
IJAZAH SARJANA DAKWAH DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI
133
FPPI
MT22
IJAZAH SARJANA BAHASA ARAB untuk TUJUAN KHUSUS
134
FPPI
MT22*
IJAZAH SARJANA BAHASA ARAB untuk TUJUAN KHUSUS
135
FPPI
PI01
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH ISLAMIYYAT
136
FPPI
PI01*
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH ISLAMIYYAT
137
FPPI
PI02
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN BAHASA ARAB
138
FPPI
PI02*
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN BAHASA ARAB
139
FSU
BI01
IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH DENGAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)
140
FSU
BI01*
IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH DENGAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)
141
FSU
BS02
IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH DENGAN MUAMALAT (KEPUJIAN)
142
FSU
BS02*
IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH DENGAN MUAMALAT (KEPUJIAN)
143
FSU
ES01
DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN ZAKAT
144
FSU
ES01*
DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN ZAKAT (SEPARUH MASA)
145
FSU
IS12
DIPLOMA PENGAJIAN SYARIAH
146
FSU
IS12*
DIPLOMA PENGAJIAN SYARIAH - SEPARUH MASA
147
FSU
IS18
DIPLOMA SYARIAH DAN PERUNDANGAN ISLAM
148
FSU
MG02
IJAZAH SARJANA SYARIAH (PENGURUSAN)
149
FSU
MG02*
IJAZAH SARJANA SYARIAH (PENGURUSAN)
150
FSU
MT21
IJAZAH SARJANA UNDANG-UNDANG SYARIAH
151
FSU
MT21*
IJAZAH SARJANA UNDANG-UNDANG SYARIAH
152
INHAD
MT04
IJAZAH SARJANA USULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
153
INHAD
MT04*
IJAZAH SARJANA USULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
154
MATRIK
FA01
ASASI PENGAJIAN ISLAM
155
MATRIK
FA02
ASASI PENGURUSAN
156
MATRIK
FA03
PENGAJIAN ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT
157
MATRIK
FA04
ASASI BAHASA ARAB
158
MATRIK
FA05
ASASI KOMUNIKASI
159
MATRIK
FA06
ASASI BAHASA INGGERIS