SIDANG MAJLIS KONVOKESYEN

SIDANG 1

No.
Fakulti
Kod Program
Nama Program
1
FP
BE01
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (TESL) WITH MULTIMEDIA
2
FP
BE02
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM DENGAN MULTIMEDIA (KEPUJIAN)
3
FP
BE02*
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM DENGAN MULTIMEDIA (KEPUJIAN) - SEPARUH MASA)
4
FPM
MG01
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (MUAMALAH)
5
FPPI
MT05
IJAZAH SARJANA USULUDDIN (PERBANDINGAN AGAMA)
6
FPPI
MT07
IJAZAH SARJANA PENGAJIAN AL-QURAN
7
FPPI
MT09
IJAZAH SARJANA DAKWAH DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI
8
FPPI
PI01
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH ISLAMIYYAT
9
FPPI
PI01*
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH ISLAMIYYAT
10
FSTM
MC03
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT
11
FSTM
MC03*
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT
12
FSU
MG02
IJAZAH SARJANA SYARIAH (PENGURUSAN)

SIDANG 2

No.
Fakulti
Kod Program
Nama Program
1
FSU
BI01
IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH DENGAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)
2
FSU
BS02
IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH DENGAN MUAMALAT (KEPUJIAN)

SIDANG 3

No.
Fakulti
Kod Program
Nama Program
1
FSU
IS12
DIPLOMA PENGAJIAN SYARIAH
2
FSU
IS18
DIPLOMA SYARIAH DAN PERUNDANGAN ISLAM

SIDANG 4

No.
Fakulti
Kod Program
Nama Program
1
FPM
BB01
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN E-DAGANG (KEPUJIAN)
2
FPM
BB02
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER INSAN (KEPUJIAN)
3
FPM
BB03
IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DAN KEWANGAN (KEPUJIAN)
4
FPM
BB05
IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM (PERBANKAN) (KEPUJIAN)

SIDANG 5

No.
Fakulti
Kod Program
Nama Program
1
FPM
CS41
DIPLOMA KOMUNIKASI
2
FPM
LS43
DIPLOMA PENGAJIAN BAHASA INGGERIS
3
FPM
MS31
DIPLOMA PERAKAUNAN
4
FPM
MS32
DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN
5
FPM
MS33
DIPLOMA PERBANKAN ISLAM
6
FPM
MS34
DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
7
FPM
MS35
DIPLOMA EKONOMI

SIDANG 6

No.
Fakulti
Kod Program
Nama Program
1
FPPI
BI02
IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN)
2
FPPI
BI03
IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN MULTIMEDIA (KEPUJIAN)
3
FPPI
BI04
IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AL-QIRAAT (KEPUJIAN)
4
FPPI
BI05
IJAZAH SARJANA MUDA DAKWAH DENGAN PENGURUSAN SUMBER INSAN (KEPUJIAN)
5
FPPI
BI06
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA ARAB DENGAN MULTIMEDIA) (KEPUJIAN)

SIDANG 7

No.
Fakulti
Kod Program
Nama Program
1
FPPI
IS11
DIPLOMA PENGAJIAN BAHASA AL-QURAN
2
FPPI
IS13
DIPLOMA AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM
3
FPPI
IS14
DIPLOMA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
4
FPPI
IS15
DIPLOMA DAKWAH
5
FPPI
IS16
DIPLOMA TAHFIZ AL-QUR'AN DAN AL-QIRAAT

SIDANG 8

No.
Fakulti
Kod Program
Nama Program
1
FPM
BB04
IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)
2
FPM
BB08
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (INDUSTRI HALAL)(KEPUJIAN)
3
FPM
BC02
IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (PENYIARAN) (KEPUJIAN)
4
FPPI
BC01
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA AL-QURAN (KEPUJIAN)
5
FPPI
BC03
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA ARAB TERJEMAHAN) (KEPUJIAN)

SIDANG 9

No.
Fakulti
Kod Program
Nama Program
1
FP
ES52
DIPLOMA PERGURUAN (TESL)
2
FP
ES53
DIPLOMA PERGURUAN (PENDIDIKAN ISLAM)
3
FP
ES53*
DIPLOMA PERGURUAN (PENDIDIKAN ISLAM)
4
FSTM
BT01
IJAZAH SARJANA MUDA MULTIMEDIA KREATIF (MEDIA INTERAKTIF) (KEPUJIAN)
5
FSTM
BT02
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI RANGKAIAN)
6
FSTM
MS36
DIPLOMA MULTIMEDIA
7
FSTM
MS39
DIPLOMA SAINS KOMPUTER